Szkolenia metrologiczne -

 - Wzorcowa jakość

praktycznych warsztatów

Szkolenia DofinansowaneSzkolenia dofinansowane


Szkolenia dofinansowane przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny) 

     Oferujemy możliwość bezpłatnego pozyskania środków przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń z zakresu metrologii oraz systemów jakości.

      Pomoc w postaci doradztwa oraz szkoleń w wybranym zakresie adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Realizacja projektu: styczeń 2014r. – czerwiec 2015r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu>>

Przekazane nam informacje służą wyłącznie w celu realizacji projektu
i nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.

Zapytaj »

Polecane SzkoleniaPolecane
Szkolenia

aktualnościAktualności

12.12.2012
Firma dysponuje wysokiej klasy przyrządami pomiarowymi, które udostępnia Uczestnikom podczas prowadzonych warsztatów w celach dydaktycznych.
(33) 444 63 67
(33) 444 63 70