Szkolenia metrologiczne -

 - Wzorcowa jakość

praktycznych warsztatów

Szkolenia MetrologiczneHarmonogram szkoleń


HarmonogramHarmonogram I-VI    Otwórz kartę zgłoszenia w PDF Otwórz kartę zgłoszenia w DOCXKarta zgłoszenia

26-27 kwiecień 2018, Bielsko-Biała TERMIN GWARANTOWANY
Szkolenie przygotowuje uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz  bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy  będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.
26-27 kwiecień 2018, Katowice
Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji, a także poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller oraz zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów. Uczestnik pozna techniki identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach a także zdobędzie wiedzę o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.
07-08 maj 2018, Katowice
Szkolenie pozwala na maksymalizacje wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiającej rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy. Pozwala także na precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw. Umożliwia zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”, a także wpływa na poprawe jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów.
08-09 maj 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie omawia zasady i prawa obowiązujące w zakresie szacowania niepewności pomiarów, jak również przedstawia podstawy metodyki wyznaczania błędów. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawidłowych opisów procedur obliczania niepewności oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego jej obliczania. Wiedza nabyta podczas szkolenia znajdzie praktyczne zastosowanie w codziennej pracy laboratoriów firm produkcyjnych.
16-18 maj 2018, Bielsko-Biała TERMIN GWARANTOWANY
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
24-25 maj 2018, Bielsko-Biała
Zdecydowana większość problemów pojawiających się w procesach ma źródło w słabościach schematów postępowania stosowanych  w fazach poprzedzających uruchomienie. Szkolenie poprzez przedstawienie istoty,  zasad analizy oraz różnorodne ćwiczenia, ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz FMEA własnych procesów.
29-30 maj 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przedstawia zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego (GD&T) zgodnie z amerykańskim standardem ASME. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat właściwej interpretacji rysunków technicznych i innej dokumentacji technicznej oraz zaznajomienie z system symboli, znaków, zasad oraz definicji GD&T. Szkolenie omawia m.in. zagadnienia tolerancji kształtu, kierunku, położenia, bicia, a także metody pomiarów wymagań geometrycznych.
31 maj - 01 czerwiec 2018, Katowice
Szkolenie porusza takie zagadnienia jak, kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania zespołami pracowniczymi w obszarze produkcji, czy wykorzystanie prostych i efektywnych narzędzi Visual Factory – wizualnego zarządzania w obszarze produkcyjnym. Wdraża uczestników do stosowania narzędzi gwarantujących wysoką  jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiągania wyznaczonych celów: ilościowych, jakościowych, kosztowych, itp. Pozwala zwrócić uwagę na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Wdraża do stosowania technik lean manufacturing: , organizacja miejsca pracy System 5”S”, TPM – usprawnienia w systemie utrzymania ruchu, skracanie czasów przezbrojeń (SMED – Single Minute Exchange of Dies), udoskonalanie procesów produkcyjnych – Kaizen.
11-12 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat zasad wykorzystywania metod statystycznych w analizie MSA oraz  wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu SPC. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, warsztaty komputerowe.
13-15 czerwiec 2018, Bielsko-Biała TERMIN GWARANTOWANY
Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym, a także przekazanie informacji na temat interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za jakość w przedsiębiorstwie.
21-22 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Podczas szkolenia omówione zostaną szczegółowe zagadnienia niezbędne do właściwego doboru oprzyrządowania pomiarowego do nadzoru  procesów produkcyjnych. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja.
28-29 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przygotowuje uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz  bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy  będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.
28-29 czerwiec 2018, Katowice
Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji, a także poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller oraz zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów. Uczestnik pozna techniki identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach a także zdobędzie wiedzę o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.
05-06 lipiec 2018, Katowice
Szkolenie pozwala na maksymalizacje wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiającej rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy. Pozwala także na precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw. Umożliwia zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”, a także wpływa na poprawe jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów.
09-11 lipiec 2018, Zakopane
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
12-13 lipiec 2018, Zakopane
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat zasad wykorzystywania metod statystycznych w analizie MSA oraz  wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu SPC. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, warsztaty komputerowe.

 

aktualnościAktualności

12.12.2012
Firma dysponuje wysokiej klasy przyrządami pomiarowymi, które udostępnia Uczestnikom podczas prowadzonych warsztatów w celach dydaktycznych.
(33) 444 63 67
(33) 444 63 70