Szkolenia metrologiczne -

 - Wzorcowa jakość

praktycznych warsztatów

Szkolenia MetrologiczneHarmonogram szkoleń


HarmonogramHarmonogram I-VI    Otwórz kartę zgłoszenia w PDF Otwórz kartę zgłoszenia w DOCXKarta zgłoszenia

19-20 luty 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zagadnieniami Metrologi długości i kąta. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
20-21 luty 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie wprowadza do analizy zdolności procesów umożliwiając nabycie umiejętności jakościowej i ilościowej analizy zmienności w procesie produkcyjnym oraz opanowanie umiejętności posługiwania się kartami kontrolnymi w monitorowaniu i analizowaniu procesów. Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sterowanie jakością oraz osób przewidzianych do udziału w kursie MSA, prowadzone jest w formie prezentacji, ćwiczeń, warsztatów komputerowych.
28 luty - 02 marzec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
08-09 marzec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami kalibracji przyrządów pomiarowych oraz opracowywania dokumentacji towarzyszącej.
15-16 marzec 2018, Bielsko-Biała
Zdecydowana większość problemów pojawiających się w procesach ma źródło w słabościach schematów postępowania stosowanych  w fazach poprzedzających uruchomienie. Szkolenie poprzez przedstawienie istoty,  zasad analizy oraz różnorodne ćwiczenia, ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz FMEA własnych procesów.
20-21 marzec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przedstawia zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego (GD&T) zgodnie z amerykańskim standardem ASME. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat właściwej interpretacji rysunków technicznych i innej dokumentacji technicznej oraz zaznajomienie z system symboli, znaków, zasad oraz definicji GD&T. Szkolenie omawia m.in. zagadnienia tolerancji kształtu, kierunku, położenia, bicia, a także metody pomiarów wymagań geometrycznych.
27-28 marzec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat zasad wykorzystywania metod statystycznych w analizie MSA oraz  wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu SPC. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, warsztaty komputerowe.
04-06 kwiecień 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym, a także przekazanie informacji na temat interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za jakość w przedsiębiorstwie.
12-13 kwiecień 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie wprowadza do analizy zdolności procesów umożliwiając nabycie umiejętności jakościowej i ilościowej analizy zmienności w procesie produkcyjnym oraz opanowanie umiejętności posługiwania się kartami kontrolnymi w monitorowaniu i analizowaniu procesów. Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sterowanie jakością oraz osób przewidzianych do udziału w kursie MSA, prowadzone jest w formie prezentacji, ćwiczeń, warsztatów komputerowych.
26-27 kwiecień 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przygotowuje uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz  bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy  będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.
08-09 maj 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie omawia zasady i prawa obowiązujące w zakresie szacowania niepewności pomiarów, jak również przedstawia podstawy metodyki wyznaczania błędów. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawidłowych opisów procedur obliczania niepewności oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego jej obliczania. Wiedza nabyta podczas szkolenia znajdzie praktyczne zastosowanie w codziennej pracy laboratoriów firm produkcyjnych.
16-18 maj 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
24-25 maj 2018, Bielsko-Biała
Zdecydowana większość problemów pojawiających się w procesach ma źródło w słabościach schematów postępowania stosowanych  w fazach poprzedzających uruchomienie. Szkolenie poprzez przedstawienie istoty,  zasad analizy oraz różnorodne ćwiczenia, ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz FMEA własnych procesów.
29-30 maj 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przedstawia zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego (GD&T) zgodnie z amerykańskim standardem ASME. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat właściwej interpretacji rysunków technicznych i innej dokumentacji technicznej oraz zaznajomienie z system symboli, znaków, zasad oraz definicji GD&T. Szkolenie omawia m.in. zagadnienia tolerancji kształtu, kierunku, położenia, bicia, a także metody pomiarów wymagań geometrycznych.
11-12 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat zasad wykorzystywania metod statystycznych w analizie MSA oraz  wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu SPC. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, warsztaty komputerowe.
13-15 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym, a także przekazanie informacji na temat interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za jakość w przedsiębiorstwie.
21-22 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Podczas szkolenia omówione zostaną szczegółowe zagadnienia niezbędne do właściwego doboru oprzyrządowania pomiarowego do nadzoru  procesów produkcyjnych. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja.
28-29 czerwiec 2018, Bielsko-Biała
Szkolenie przygotowuje uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz  bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy  będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.
09-11 lipiec 2018, Zakopane
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.
12-13 lipiec 2018, Zakopane
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat zasad wykorzystywania metod statystycznych w analizie MSA oraz  wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu SPC. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, warsztaty komputerowe.

 

aktualnościAktualności

12.12.2012
Firma dysponuje wysokiej klasy przyrządami pomiarowymi, które udostępnia Uczestnikom podczas prowadzonych warsztatów w celach dydaktycznych.
(33) 444 63 67
(33) 444 63 70